JAS Knowledge Support

คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้

คุณจุฑามาศ อัมพรพงศ์ ผู้บริหารจาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›

คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้

คุณจุฑามาศ อัมพรพงศ์ ผู้บริหารจาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) อ.สอง จ.แพร่ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)