CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้ง

โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาค้นคว้าวิชาเรียน และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี การจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรมสันทนาการโดยได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการจังหวัดภูเก็ต คุณรัชณัณ เขาสูง รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะคุณครูให้การต้อนรับ