CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านป่ายาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านป่ายาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นหนึ่งในจำนวนกว่า 2,500

โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โรงเรียนบ้านป่ายาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เป็นหนึ่งในจำนวนกว่า 2,500 โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนาน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมายโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง ผอ.พัชรินทร์ สุขทิพย์ กล่าวว่า โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสามบีบี ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบอินเทอร์เน็ตและไวไฟให้ใช้ สามารถช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้อย่างมากและนักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งในวันนี้ บริษัทฯ ยังได้เลือกโรงเรียนบ้านป่ายางในการจัดกิจกรรมดีๆ ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนต้องขอบคุณกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก

ด้านคุณสุกหรี บุญชู ผู้จัดการจังหวัดพังงา กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนแห่งนี้ ที่ยังขาดโอกาสในหลายๆ สิ่ง การที่สามบีบีเข้ามาทำกิจกรรมในวันนี้ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา เด็กๆ พบกับความแปลกใหม่ สนุกสนาน เด็กๆ จะมีความสุขอย่างเต็มที่