3BB

News & Activity

3BB จังหวัดยะลา เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

3BB จังหวัดยะลา เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ โรงพิธีช้างเผือกยะลา เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงาน 3BB ได้มอบความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมภายในบูธ 3BB อาทิ กิจกรรมระบายสี เล่นเกมตอบคำถาม แจกขนม น้ำดื่ม และรับของรางวัลมากมาย สร้างความประทับใจ และความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างดี  

14/01/2019 13:14:55
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th