3BB News & Activity

3BB ยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ New Node

เมื่อเร็วๆนี้ 3BB จังหวัดยะลา ได้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ New Node บ้านมะเหร็ง  และบ้านซีโปง ซึ่งเป็น Nude ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครติดตั้งอินเทอร์เน็ต  ข้อมูลพื้นที่ให้บริการ  รวมถึงประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น VDSL และ 3BB Fiber  มีลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดและข้อมูลบริการต่างๆ  รวมถึงการขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร