3BB

News & Activity

3BB เชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนฉลองเทศกาลตรุษจีน 2561 PANTIP CHAINESE NEW YEAR

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61  3BB จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่  และร่วมเดินขบวนฉลองเทศการตรุษจีน “PANTIP CHAINESE NEW YEAR”  บริเวณถนนไนท์บาซาร์  ในเขตอำเภอเมือง ในโอกาสนี้มีการแจกใบปลิวและประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์ Fiber  เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงแจกอั่งเปา ให้กับลูกค้าทั่วไป ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


19/02/2018 11:19:51
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th