3BB News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบริเวณตลาดเกษตร จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560  3BB การตลาดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและแนะนำบริการให้กับลูกค้า ณ ตลาดเกษตร เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมีลูกค้า ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก