3BB News & Activity

3BB ร่วมออกบูธในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2017

เมื่อวันที่ 16 - 18 พ.ย. 2560 3BB  ได้ร่วมออกบูธในงานวิศวกรรมแห่งชาติ  2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีการนำเทคโนโลยี LoRa WAN  ซึ่ง 3BB อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้บริการในอนาคต พร้อมนำอุปกรณ์ชุมสายให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจากตู้ชุมสายจนถึงบ้านลูกค้าไปจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีการให้บริการ Smart Home มาแนะนำให้ผู้ร่วมงานได้รับชม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น 3BB VDSL และฺ 3BB Fiber  ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก