3BB News & Activity

3BB เกาะพะงันจัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งที่ 18/2560

เมื่อวันที่  13 พ.ย.60  3BB เกาะพะงันได้จัดกิจกรรม Mini Troop  ครั้งที่ 18/2560 ขึ้นในพื้นที่ท้องนายปานน้อย–ท้องนายปานใหญ่- บ้านใต้- -น้ำตกธารเสด็จ-ท้องนาง-บ้านใต้-โฉลกหลำ-วกตุ่ม-ท้องศาลาและหาดศรีธนู อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSLและ Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ โดยได้มีการจัดขบวนTroop เดินประชาสัมพันธ์บริเวณตลาดและแหล่งชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งในการจัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย