3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดตรัง ร่วมทำบุญแจกน้ำดื่มในงานเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี

ท่านอาจารย์พระครูอดุลคุณาธาร (หวน ขนฺติโก) ณ วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

3BB จังหวัดภูเก็ต ร่วมตั้งโต๊ะรับพระ ในพิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง)

ได้เตรียมน้ำดื่ม 3BB ไปแจกสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดตรัง ร่วมทำบุญแจกน้ำดื่มในงานเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี

ท่านอาจารย์พระครูอดุลคุณาธาร (หวน ขนฺติโก) ณ วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมแจกน้ำดื่ม 3BB ฟรี ให้กับประชาชนที่มาชมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก

บริเวณด้านหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร

3BB จังหวัดภูเก็ต ร่วมตั้งโต๊ะรับพระ ในพิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง)

ได้เตรียมน้ำดื่ม 3BB ไปแจกสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

3BB จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมในประเพณีถือศิลกินผัก 2563

ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมานับร้อยปี และมีผู้คนที่ศรัทธากันมาอย่างยาวนาน

3BB จังหวัดพังงา จัด Event กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการขายโปรโมชั่น 3BB Fiber

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจ

3BB จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมแจกน้ำให้กับประชาชนที่ร่วมขบวนประเพณีลากพระ

ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ที่พุทธศาสนิกชนอนุรักษ์ และสืบทอดมายาวนาน


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th