3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง WiFi ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ บุคคลากรทางการแพทย์

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมขบวน Troop ต้อนรับวันเปิดเทอม

สร้างกระแสความแรง แพ็กเกจใหม่ 3BB INFINITE FIBER

3BB จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม Event ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์

เพื่อตอบแทนสังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง WiFi ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ บุคคลากรทางการแพทย์

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมขบวน Troop ต้อนรับวันเปิดเทอม

สร้างกระแสความแรง แพ็กเกจใหม่ 3BB INFINITE FIBER

3BB จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม Event ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์

เพื่อตอบแทนสังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Troop ประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต แพ็กเกจใหม่ 3BB INFINITE FIBER

นำเสนอโปรย้ายค่าย รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน

3BB ภูเก็ตได้จัด Event กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น 3BB Fiber ณ ห้างเทสโก้ โลตัส

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจสมัคร

3BB จังหวัดสงขลา กระตุ้นยอดขายโดยตั้ง Kiosk Booth และ Troop ประชาสัมพันธ์

บริเวณตลาดหน้าเมือง บ้านเล อำเภอสิงหนคร


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th