3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบเข้ามอบถุงยังชีพ

ให้แก่ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดสงขลา ร่วมแบ่งปันความสุข ด้วยการมอบน้ำดื่มเพื่อเติมเต็มใส่ ตู้แบ่งปัน

เพื่อให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19

3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบเข้ามอบถุงยังชีพ

ให้แก่ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3BB จังหวัดเชียงราย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมแบ่งปันความสุข ด้วยการติดตั้ง ตู้แบ่งปัน

เพื่อคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยของโควิด 19

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน เพื่อผ่านวิกฤตโควิด-19

3BB จังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค

เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ณ หน่วยกักกันผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบวงจรอินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม

เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของแพทย์และพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th