3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Event ขึ้นที่งานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ครั้งที่ 18 ประจำปี 2019

ออกบูธเปิดรับจอง Internet ภายในงาน พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล่นเกมแจก ของรางวัล

3BB มอบเงินบริจาคแก่สถานสงเคราห์เด็กอ่อนพญาไท

พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก

ข่าวและกิจกรรม

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Event ขึ้นที่งานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ครั้งที่ 18 ประจำปี 2019

ออกบูธเปิดรับจอง Internet ภายในงาน พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล่นเกมแจก ของรางวัล

3BB จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขาย บริเวณตลาดเกษตร

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย 3BB Fiber ในพื้นที่

3BB มอบเงินบริจาคแก่สถานสงเคราห์เด็กอ่อนพญาไท

พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก

3BB จังหวัดปัตตานี ออกบูธกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ในงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

มีกิจกรรม Troop ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเน็ตบ้านไฟเบอร์แท้

3BB จังหวัดยะลา ร่วมออกบูธในงาน สมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนี่ยว

เป็นกิจกรรมของจังหวัดยะลาที่จัดขึ้นทุกปี มีการออกร้านต่างๆ มากมาย

3BB นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีมาฆบูชา

ร่วมสืบสานวิถีพุทธ งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th