3BB Shop โลตัสรวมโชค

จังหวัด : เชียงใหม่

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 ตรงกันเข้ากับธนาคารไทยพาณิชย์

ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 052-000095-96

3BB Shop Big C สัตหีบ

จังหวัด : ชลบุรี

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 ทางขึ้นลงบันไดเลื่อน หน้าร้านยาโยอิ

ที่อยู่ : 88/18 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 - 21:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 033-640062

3BB Shop เลาขวัญ

จังหวัด : กาญจนบุรี

สถานที่ตั้ง : ใกล้ธนาคาร ธ.ก.ส. เลาขวัญ

ที่อยู่ : 350/11 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น.
                    วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

ปิดบริการ  : วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 034-910080-81

3BB Shop บ้านดุง

จังหวัด : อุดรธานี

สถานที่ตั้ง : ตรงข้ามกับร้านจงเจริญมอเตอร์

ที่อยู่ : 111/1 หมู่ 1 ตรอกดงคำ ถ.ศรีขวัญเมือง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น.
                    วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 18:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 042-110053-4

3BB Shop เพ็ญ

จังหวัด : อุดรธานี

สถานที่ตั้ง : ติดกับธนาคารธกส.

ที่อยู่ : 328/3 ม.8 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น.
                    วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 18:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 042-110041-2
ดู Shop อื่นๆ เพิ่มเติม