3BB Shop โลตัส อู่ทอง

จังหวัด : สุพรรณบุรี

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 ตรงข้ามร้านBANANA IT

ที่อยู่ : 931 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 035-960037

3BB Shop โลตัสรวมโชค

จังหวัด : เชียงใหม่

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 ตรงกันเข้ากับธนาคารไทยพาณิชย์

ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 052-000095-96

3BB Shop Big C สัตหีบ

จังหวัด : ชลบุรี

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 ทางขึ้นลงบันไดเลื่อน หน้าร้านยาโยอิ

ที่อยู่ : 88/18 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 - 21:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 033-640062

3BB Shop เลาขวัญ

จังหวัด : กาญจนบุรี

สถานที่ตั้ง : ใกล้ธนาคาร ธ.ก.ส. เลาขวัญ

ที่อยู่ : 350/11 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น.
                    วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

ปิดบริการ  : วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 034-910080-81

3BB Shop บางมูลนาก

จังหวัด : พิจิตร

สถานที่ตั้ง : อยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

ที่อยู่ : 24/8 ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 056-030035-7
ดู Shop อื่นๆ เพิ่มเติม