CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) จังหวัดแพร่

โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี

โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฏร์วิทยา) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงิน สนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมดังกล่าว น้องๆนักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน ผอ.บุญมา ศรีระวัตร กล่าวว่า โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นอย่างดียิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ ทางโรงเรียนจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ด้านคุณอนุรัตน์ จันทิ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า จังหวัดแพร่ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยจังหวัดแพร่นี้ มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้มาแล้ว จำนวน 5 โรงเรียน โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมให้ครบทุกๆ โรงเรียนในอนาคต

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>