3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ร้าน BK Drink N food นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรมมอบของรางวัล และของที่ระลึก ในครั้งนี้ทางตัวแทนขายได้แสดงความขอบคุณ 3BB  โดยความรู้ทักษะด้านการขายที่ได้รับจะสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคตต่อไป