3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสระบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ที่สามารถทำยอดขายได้ สม่ำเสมอ

คณะผู้บริหารของ 3BB นำโดยคุณ พงศา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคกลาง คุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี Cluster SRI และคุณภาณุมาศ บางบ่อ Provincial Manager SRI เดินทางตรวจเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ที่สามารถทำยอดขายได้ สม่ำเสมอ ได้แก่ คุณ สุทธิศักดิ์ วงค์แสน ตัวแทนพื้นที่สระบุรีในเขตค่ายทหาร มีจุดรับสมัครที่ร้านกาแฟ ภายในค่ายทหาร ทั้งนี้ได้เข้าพบกับตัวแทน คุณเบญจวรรณ อินนอก ซึ่งเป็นตัวแทนที่ทำยอดขายได้ รางวัล TOP UP ของเดือนสิงหาคม ซึ่งทางตัวแทน เปิดร้านค้ากลางชุมชน เป็นจุดศูนย์รวมหลายๆหมู่บ้านทำให้ได้พบป่ะลูกค้าหลายพื้นที่ อีกทั้ง มีคนในครอบครัวเป็นรองประธานสภา ตำบล ลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี ทำให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำยอดขายได้มาก ทั้งนี้ได้เข้าพบกับ ตัวแทน คุณ สมบัติ ใกล้โพธิ์ ตัวแทน ต.ท่าพูล อำเภอมวกเหล็ก ซึ่งตัวแทนท่านนี้ก็ได้รับรางวัล TOP UP ของเดือนสิงหาคม เช่นกัน ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุย มอบของที่ระลึก และเตรียมความพร้อมของตัวแทนขายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 3BB ในจังหวัดสระบุรี