3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม กระตุ้นยอดขาย หน้าร้านค้าตัวแทน ยุทธเทเลคอม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 3BB ภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมการตลาด Mobile Unit กระตุ้นยอดขาย หน้าร้านค้าตัวแทน ยุทธเทเลคอม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อม Up Date สื่อประชาสัมพันธ์ internet ให้กับ ตัวแทนอีกด้วย