3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม AIA นาเกลือ ปัตตานี  โดยมีคุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี และทีมงาน ได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมตัวแทนขาย และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น จากวิทยากรภายใน ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรมมอบของรางวัล และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้