3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ในอำเภอเมือง

คุณวราริน สมมะเริง ผู้จัดการ 3BB จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ในอำเภอเมือง จำนวน 3 ราย โดยได้ร่วมพูดคุยการดำเนินการขายผ่านตัวแทน ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายอีกด้วย