3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ในอำเภอสีคิ้ว

คุณวราริน สมมะเริง ผู้จัดการ3BB จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ในอำเภอสีคิ้ว โดยได้ร่วมพูดคุยการดำเนินการขายผ่านตัวแทน ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายอีกด้วย