3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ในอำเภอปากช่อง

คุณวราริน สมมะเริง ผู้จัดการ3BB จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ในอำเภอปากช่อง โดยได้ร่วมพูดคุยการดำเนินการขายผ่านตัวแทน ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายอีกด้วย