3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

พร้อมทั้งมอบสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขาย

พร้อมทั้งมอบสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขาย

พร้อมทั้งมอบสื่่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และของที่ระลึกให้กับตัวแทนขาย
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


ได้เยี่ยมเยียนตัวแทนขายในจังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบอินทผลัม และกาแฟซอง

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย และวิธีการเข้าใช้งานระบบ Agent เพื่อตรวจสอบข้อมูล

โดยได้ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนขาย

โดยได้ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนขาย

โดยได้ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนขาย

อำเภอบาเจาะ ยี่งอ รือเสาะ สุไหงปาดี ตากใบ ศรีสาคร และอำเภอแว้ง