3BB News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Mini Event ณ ห้างสรรพสินค้า Big C Extra หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน  2560 3BB สงขลา-หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม Troop เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์  VDSL 30/10 Mb.
และ  Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มขั้น 100/30 Mb.  Fiber 150/50 Mb.  และ  Fiber 200/100 Mb.  ณ ห้างสรรพสินค้า Big-C Extra หาดใหญ่ ทั้งนี้มีการให้ข้อมูลและแนะนำบริการอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับผู้ที่สนใจรวมถึงมีลูกค้าสนใจสอบถามพื้นที่บริการ และรายละเอียดต่างๆเป็นจำนวนมาก  พร้อมกันนี้ 3BB ยังนำของสมนาคุณมาแจกให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตทุกวงจรด้วย