3BB News & Activity

3BB จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต 3BB Fiber ณ ตลาดนัดเรือบิน

3BB จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต 3BB Fiber เริ่มต้น 50M ราคา 590 บาท ณ ตลาดนัดเรือบิน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยทีมการตลาด ได้ออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายกับ Package อินเทอร์เน็ต 3BB Fiber แรงจริง เริ่มต้น 50M ราคา 590 บาท ณ ตลาดนัดเรือบิน บางโฉลง มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้เล่นเกม และ แจกน้ำดื่ม 3BB เย็นจับใจ ให้กับลูกค้า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชนที่มาจับจ่ายของบริเวณตลาดนัดเรือบิน ให้ความสนใจเข้ามาสอบถามบริการเป็นจำนวนมาก