3BB News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมขบวน Troop บริเวณชุมชน อำเภอสะเดา อำเภอคลองแงะ

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมขบวน Troop บริเวณชุมชน อำเภอสะเดา อำเภอคลองแงะ จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบี แพ็กเกจ VDSL 30/10 Mb. VDSL 50/20 Mb. 3BB Fiber 50/10 mb. Fiber 100/30 mb. และ Fiber 200/50 mb. ทีมงานได้แจกใบปลิว รวมถึง Knock Door บ้านลูกค้า เพื่อแนะนำอินเทอร์เน็ตของ 3BB มีลูกค้าสนใจสอบถามรายละเอียดและข้อมูลพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ต จะได้รับของสมนาคุณทุกราย