3BB News & Activity

3BB จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน โครงการมหการโรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 9

วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน “โครงการมหการโรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 9” ณ โรงแรมปาร์วิว จังหวัดยะลา ทีมงานได้แจกใบปลิว และแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB ความเร็ว VDSL 30/10 Mb. VDSL 50/20 Mb. 3BB Fiber 50/10 mb. Fiber 100/20 mb. และ Fiber 200/50 mb. พร้อมของสมนาคุณมอบให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงาน ลูกค้าให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี ประชาสัมพันธ์ 3BB ให้เป็นทีรู้จักมากยิ่งขึ้น