3BB News & Activity

3BB เกาะพะงันได้จัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งที่ 8/2560

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 3BB เกาะพะงันได้จัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งที่ 8/2560 ขึ้นในพื้นที่ บ้านใต้ บ้านเหนือ บ้านในสวน บ้านในนา ท้องศาลา สระมโนราห์ มะเดื่อหวานและ อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย 3BB VDSLและ 3BB Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ ได้รับทราบโดยได้มีการจัดขบวนTroop บริเวณตลาดและแหล่งชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในการจัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี