News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อแนะนำบริการและกระตุ้นยอดขาย VDSLและ Fiber ในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มขั้น

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย

ข่าวและกิจกรรม


เปิดบูธรับจอง Internet เล่นเกมส์ และแจกของรางวัลมากมาย

มีลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโปรโมชั่นบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB

พร้อมนำน้ำดื่ม 3BB แจกให้กับผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปฟรี

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต Package Fiber 100 MB